دبستان دخترانه علمي همدان
اخبار  
سومین جلسه شورای دانش آموزی
سومین جلسه شورای دانش آموزی بصورت وبینار با موضوع بررسی کمیته ها و تقسیم بندی و شرح وظایف کمیته ها اجرا شد.

دومین جلسه شورای دانش آموزی
دومین جلسه شورای دانش آموزی بصورت آنلاین در فضای مجازی برگزار گردید.

اولین جلسه شورای دانش آموزی
برگزاری اولین جلسه شورا با موضوع ویژگی های دانش آموز خوب از منظر رهبری

انتخابات شورای دانش آموزی
نتایج انتخابات شورای دانش آموزی اعلام گردید.
حدیث روز  
حدیث روز