دبستان دخترانه علمي همدان
نمایندگان کلاسی  
جلسه نمایندگان کلاسی
جلسه نمایندگان کلاسی
روز یکشنبه
۱۴ شهریورماه
باحضور نمایندگان محترم کلاسی برگزار شد.

ارتباط با نمایندگان کلاسی
می توانید جهت ارتباط با نمایندگان کلاسی، در ساعات و روزهای گفته شده با نمایندگان محترم تماس گرفته و نظرات و پیشنهادات خود را به مدرسه از طریق ایشان انتقال دهید.
تصاویر  
انجمن اولیا و مربیان  
ارتباط با انجمن اولیا و مربیان
والدین عزیز، به منظور پیش برد اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه و تعامل بیشتر با شما، شماره تلفن همراه  هریک از اعضا انجمن جهت پیگیری پیشنهادات و انتقادات شما اولیای گرامی به صورت یایه ای در جدول ذیل به حضورتان معرفی می گردد.

اولین جلسه حضوری انجمن اولیا و مربیان
اولین جلسه حضوری انجمن در تاریخ 7 آبان ماه در سالن مدرسه برگزار گردید.

انتخابات انجمن اولیا و مربیان
نتایج انتخابات انجمن اولیا ومربیان اعلام شد.