چاپ خبر
علمی دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹
*سرکار عِلّیه*
 نویسنده : زهره عیسی خانی/ ریحانه کشتکاران
 انتشارات : کتابستان معرفت
📖 تعداد صفحات : ۱۱۹ 
دنیای یک مادر و دختر میتواند به اندازه دو سیاره متفاوت باشد.  شاید به خاطر تفاوت نسل ها، شاید کم تجربگی دختر و باتجربه بودن مادر و شاید هم به خاطر شرایط تربیتی متفاوت. 
 نویسنده : زهره عیسی خانی/ ریحانه کشتکاران
 انتشارات : کتابستان معرفت
📖 تعداد صفحات : ۱۱۹ 
دنیای یک مادر و دختر میتواند به اندازه دو سیاره متفاوت باشد.  شاید به خاطر تفاوت نسل ها، شاید کم تجربگی دختر و باتجربه بودن مادر و شاید هم به خاطر شرایط تربیتی متفاوت. 
 
مادر و دختری که حالا دیده ها و شنیده هایشان را وسط سفره کاغذی گذاشته اند هم ممکن است به هر دلیلی شبیه به یکدیگر نباشند، اما هرکدام با عینک خودشان 👓 موضوعی واحد را روایت کرده اند تا شاید راه گشایی شود برای گفتگوی مادران و دختران و کمتر شدن فاصله های میان دو نسل.
*سرکار عِلّیه* چند روایت مادر 
_دختری درباره *هویت اجتماعی زن* است.
 این کتاب را به تمام علاقمندان به حوزه زنان و جامعه شناسی پیشنهاد میکنیم.
*بخشی از کتاب سرکار علیه*  🔽
« زن آدم نیست؟ اگر نتواند هویتش را طبق چیزی که دوست دارد شکل دهد، پس چه تسلطی بر زندگی اش دارد؟ دیگر چگونه میتواند به نقطه مطلوب در زندگی اش برسد؟
اینها حرفهای گنده تر از دهانم بود. قطعا کودک یا نوجوان ده_دوازده ساله نمیتواند از بحران هویت در جامعه زنان صحبت کند، اما تمام این حرفها فقط توی ذهنم بود، با ادبیات کودکانه خودم.
... اولش یعنی وقتی خیلی بچه بودم، دلم می خواست بزرگ که شدم «مامان» شوم.  کمی که بزرگتر شدم فهمیدم باید غیر از مامان شدن شغل دیگری هم انتخاب کنم. نمیدانستم غیر از مامان چه باشم؟ تا اینکه دوره مطرح کردن پلیس زن در تلویزیون رسید و من تصمیم گرفتم بزرگ که شدم پلیس شوم.حتی خوشحال هم بودم که اگر پلیس شوم مجبور نیستم چادرم را در بیاورم. میتوانم مثل این رزمایش هایی که در تلویزیون پخش میشود، چادرم را سر کنم بعد از یک دیوار با طناب بالا بروم و تفنگی به دست بگیرم و محکم داد بزنم «الله اکبر، خامنه ای رهبر» ؛ همین قدر فانتزی!»
 
انتهای پیام/.